Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Monevia

26.06.2018

Polscy mali przedsiębiorcy stale odczuwają brak gotówki, nie mają wiedzy o split payment, ale liczą na poprawę płynności w najbliższych miesiącach

To ogólne wnioski z przeprowadzonego w okresie kwiecień-maj 2018 roku badania wśród aż 2 tysięcy klientów spółki Monevia - wiodącego podmiotu na rynku mikrofaktoringu, który zamierza dostarczyć w 2018 roku mikro, małym i średnim polskim firmom nawet 100 mln zł finansowania ich bieżącej działalności i rozwoju.

Więcej niż dwie trzecie respondentów wskazało, iż nie zna nowych regulacji split payment lub nie wie, jak wpłyną one na ich płynność finansową. Tymczasem od lipca br. zacznie obowiązywać „podzielona płatność” w trybie dobrowolnym, a prawdopodobnie już od stycznia – w trybie obowiązkowym. Split payment w istotny sposób zmniejsza realną płynność finansową, gdyż płatność między firmami odbywa się w podziale na wartość netto, która trafia do przedsiębiorcy oraz na wartość podatku VAT, która trafia na osobne konto, służące jedynie do płatności podatku. Nie jest zatem możliwe obracanie kwotą VAT z wystawionych faktur w czasie od płatności faktury do rozliczenia podatku.

- Jedynie 10% właścicieli firm biorących udział w badaniu uznało, że split payment negatywnie wpłynie na ich sytuację finansową. Spodziewam się, że w kolejnych miesiącach ten odsetek zdecydowanie się zwiększy. Jednocześnie mikrofaktoring jest rozwiązaniem, które może zapełnić lukę płynnościową w małych firmach – mówi Maciej Drowanowski, Prezes Zarządu Monevia Sp. z o.o.

Dwie trzecie respondentów przyznaje, że brak środków finansowych na regulowanie własnych zobowiązań jest skutkiem wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. 

- Na szczęście na rynku finansowym z powodzeniem działają podmioty, które dostarczają płynność finansową nawet mikrofirmom. W rezultacie zyskuje cała polska gospodarka. Jednocześnie firmy transportowe, budowlane czy nawet studia graficzne i profesjonaliści, prowadzący działalność gospodarczą mogą otrzymać gotówkę dzięki sprzedaży faktur już w dniu ich wystawienia, a nie na przykład po miesiącu – wskazuje Prezes spółki Monevia Maciej Drowanowski.

Pomimo braków płynnościowych oraz perspektywy split payment respondenci pozostają optymistami. Aż blisko 71% z nich spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w najbliższych sześciu miesiącach, a tylko 2% - pogorszenia.

- Polscy przedsiębiorcy korzystają na obecnej dobrej ogólnej koniunkturze gospodarczej i spodziewają się lepszych efektów działalności operacyjnej, co powinno przełożyć się na ich płynność finansową. Cieszymy się, że wspieramy ich rozwój. Mamy jednocześnie świadomość, że wzrost skali działalności i pozyskiwanie nowych zleceń wiąże się z kolejnymi wyzwaniami biznesowymi, a płynność finansowa jest kluczem do powodzenia ekspansji – komentuje Prezes Drowanowski.

Z badania spółki Monevia wynika również, że ponad połowa małych firm decyduje się na faktoring ze względu finansowanie swojego rozwoju. Co czwarta firma podkreśla również, iż faktoring jest bardziej opłacalny w porównaniu do innych źródeł finansowania.

Z kolei jako najważniejsze obszary oferty Monevii wskazane zostały jako najważniejsze: czas oczekiwania na gotówkę, kontakt z działem obsługi klienta i elastyczność – „korzystam, kiedy chcę”.

- Jesteśmy dumni, że są to również najlepiej oceniane obszary naszej działalności. Naszą ambicją jest być numerem jeden zarówno w skali działalności, jak również w jej jakości – podkreśla Prezes Monevii Maciej Drowanowski.

Platforma Monevia wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu płynnością finansową. Intuicyjny panel klienta, dostępny 24/7 umożliwia w szybki i łatwy sposób sprzedawać swoje należności przed terminem płatności. Dzięki temu klienci otrzymują gotówkę nawet w dniu wystawienia faktury. Proces sprzedaży jest transparentny, bez ukrytych kosztów, a cena za konkretną fakturę określana jest jednoznacznie i ostatecznie. Minimalna wartość pojedynczej faktury to jedynie 700 zł lub 200 euro (finansowane są faktury także w tej walucie). Wykup faktur odbywa się nie tylko online, ale również za pośrednictwem około 30 współpracujących z Monevią dystrybutorów (m.in. pośrednicy finansowi i biura księgowe).

 

***

Monevia jest polską firmą o ugruntowanej pozycji w sektorze bieżącego finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystuje środowisko on-line i zaawansowane nowe technologie, w tym własną innowacyjną Platformę Monevia, która stanowi w pełni funkcjonalny system (tzw. FinTech), obsługujący należności. Rozwiązanie to umożliwia sprzedaż faktur przed terminem wymagalności, a prosty i intuicyjny panel pozwala klientom zarządzać wierzytelnościami 24h na dobę.

Od 2015 roku Monevia sfinansowała ponad 40 tys. faktur o wartości przekraczającej 120 mln zł. Spółka stawia na zaspokajanie w przyjazny, prosty i bezpieczny sposób realnych potrzeb swoich klientów. W samym 2018 roku spółka planuje sfinansować już około 30 tys. faktur na kwotę bliską 100 mln zł, dynamicznie zwiększając skalę działalności także w kolejnych latach.

Więcej informacji: monevia.pl

 

Wróć

Nasi klienci