Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

17.01.2020

541 mln zł przychodów Grupy Mercator Medical w roku 2019

Wybrane rezultaty finansowe:

* Wstępne szacunkowe dane opublikowane raportem bieżącym nr 2/2020

** Wstępne szacunkowe dane opublikowane raportem bieżącym nr 2/2020 (7 mln PLN), oczyszczone o szacunkowy efekt zdarzeń jednorazowych w fabryce w Tajlandii (około1 mln PLN) oraz utraconej sprzedaży w segmencie dystrybucji (około 1 mln PLN)


Rok 2019 dla Grupy Mercator Medical, producenta i dostawcy rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, rozpoczął się od trudnego okresu negatywnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Kontynuując długoterminowy wzrost skali działania, z kwartału na kwartał spółka dynamicznie zwiększała zyskowność, notując w rekordowym III kw. najwyższe w swojej historii wartości kwartalnych skonsolidowanych przychodów i EBITDA. Trend ten – jak wynika z opublikowanych wstępnych szacunkowych danych - nieco zwolnił w IV kwartale, niemniej Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy na kolejne okresy.

- Z osiągniętych wyników bylibyśmy zdecydowanie bardziej zadowoleni, jeśli nie wystąpiłyby zdarzenia o charakterze jednorazowym w Tajlandii, a także w grudniu mielibyśmy wyższe stany magazynowe. Szacunkowo wynik EBITDA wzrósłby wtedy o 20% rdr. O ile na zdarzenia losowe nie mamy większego wpływu, o tyle w bieżącym roku zamierzamy lepiej wykorzystywać popyt rynkowy dzięki zwiększaniu kapitału pracującego. Szacujemy, że moglibyśmy wygenerować dodatkowy 1 mln zł wyniku EBITDA w IV kw. w segmencie dystrybucyjnym. Zdarzenia jednorazowe w segmencie produkcji kosztowały nas także około 1 mln PLN – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

- Widzimy dobre rozpoczęcie roku 2020, pozostajemy optymistyczni co do kolejnych okresów. W segmencie produkcyjnym (Tajlandia), gdzie ciąży nam mocny bat tajlandzki, wdrożyliśmy już program oszczędnościowy rzędu 10-12 mln zł rocznie. Z kolei w segmencie dystrybucyjnym ponosimy koszty rozbudowy struktur i dalszej ekspansji geograficznej, co wpisuje się w długoterminową budowę wzrostu skali biznesu. W roku 2019 nasze przychody szacunkowo miały wartość 541 mln zł, czyli 28% więcej niż w roku 2018 – dodaje Witold Kruszewski.

Z kolei na szacowany ujemny wynik netto czwartego kwartału i całego roku 2019 największy negatywny wpływ miało rozpoznanie niegotówkowej aktualizacji wartości aktywa podatkowego oraz amortyzacja i koszty finansowe, ponoszone w związku z przeprowadzonym programem inwestycyjnym (fabryka rękawic nitrylowych).

Publikacji zaudytowanego raportu okresowego za rok 2019 roku Grupy Mercator Medical można spodziewać się na przełomie marca i kwietnia br. (dokładna data zostanie opublikowana do końca stycznia w stosownym raporcie bieżącym).

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 117 mln zł; ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na około 5 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci