Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

23.09.2019

 

Raport bieżący z plikiem 31/2019

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") informuje, że w dniu 23 września 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki pod firmą 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée, spółka utworzona i istniejąca zgodnie z prawem luksemburskim ("Concordia"), jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce (członkami Rady Nadzorczej Spółki). Zgodnie z zawiadomieniem Concordia poinformowała, że w dniu 19 września 2019 roku nabyła 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji Spółki w drodze ogłoszonego w dniu 16 września 2019 roku żądania przymusowego nabycia. Akcje Spółki zostały nabyte przez Concordię po cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

Pełna treść zawiadomienia dokonanego przez Concordię stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

34208135_Zawiadomienie_19.pdf

 

Wróć

Nasi klienci