Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

23.09.2019

 

Raport bieżący z plikiem 30/2019

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego zawiadomienie z dnia 23 września 2019 r. dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, którego treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości poprzez jego załączenie do niniejszego raportu.

Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od spółki 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu, zawiadomienie z dnia 20 września 2019 r. dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, którego treść Spółka również przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje także, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego oraz spółki 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu, działających w imieniu wszystkich członków porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019, zawiadomienie z dnia 23 września 2019 r. dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, którego treść Spółka również przekazuje do publicznej wiadomości poprzez jego załączenie do niniejszego raportu.

34207926_Zawiademienie_C21.pd

34207926_Zawiadomienie_AK.pdf

34207926_Zawiadomienie_C21_i_AK.pdf

 

Wróć

Nasi klienci