Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

16.09.2019

 

Raport bieżący 28/2019

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu (dalej jako "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 16 września 2019 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") uchwały nr 915/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Hollywood S.A. ("Uchwała GPW").

Zgodnie z Uchwałą GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki, Zarząd GPW działając na podstawie §30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesza obrót akcjami Spółki oznaczonymi numerem ISIN: PLHOLWD00017 - od dnia 16 września 2019 r.

 

Wróć

Nasi klienci