Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

23.12.2019

Raport bieżący 15/2019

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. podmiot dominujący wobec Spółki tj. Adiuvo Investments S.A., który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments podjął w tym samym dniu decyzję o rozpoczęciu procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Airway Medix. Celem zamierzonego przeglądu dostępnych opcji komercjalizacji aktywów Emitenta jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu biznesowego Spółki i rozwijanych technologii.

W ramach przedmiotowych analiz przeprowadzona zostanie w szczególności analiza potencjalnej możliwości pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki, w tym Zarząd podmiotu dominującego nie wyklucza, w zależności od uwarunkowań rynkowych, potencjalnej możliwości sprzedaży przez znaczących akcjonariuszy Airway Medix wszystkich posiadanych przez nich akcji Emitenta. Analiza możliwość sprzedaży poszczególnych technologii rozwijanych w ramach portfela Spółki zostanie przeprowadzona przy założeniu maksymalizacji wartości sprzedaży oraz możliwej dystrybucji uzyskanych środków do akcjonariuszy w formie buybacku lub dywidendy.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że na dzień podjęcia powyższej decyzji nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłego kierunku rozwoju Emitenta.

O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

 

Wróć

Nasi klienci