Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

27.06.2019

Raport bieżący z plikiem 11/2019

Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. (ZWZ). Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 kwietnia 2019 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 11 czerwca 2019 r.

33571545_zalacznik_RB_11_2019_AWM_tresc_uchwal_27.06.2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci