Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

11.06.2019

Raport bieżący 10/2019

Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na nową, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia 1 stycznia 2019 roku i kończącą się dnia 31 grudnia 2023 roku Pana Marka Orłowskiego jako Prezesa Zarządu oraz Panią Annę Aranowską-Bablok i Pana Orona Zachar jako Członków Zarządu.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. powołanych osób zarządzających.

Pan Marek Orłowski - Prezes Zarządu

Główny inwestor i założyciel Airway Medix S.A. oraz Adiuvo Investment S.A. Jest jednym z założycieli giełdowej spółki Nepentes, którą doprowadził do poziomu rocznej sprzedaży na poziomie 30 mln EUR. Spółka Nepentes S.A. została w roku 1997 wprowadzona na GPW, a w 2010 r. sprzedana SanofiAventis za kwotę 420 mln PLN. Od 2010 jest aktywnym inwestorem "seed" w branży life-science w Polsce i zagranicą. Ukończył medycynę na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).

W okresie od 25 września 2013 r. do 7 lutego 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W okresie od 10 lutego 2014 r. do 21 maja 2014 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Anna Aranowska-Bablok - Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 15 letnim stażem pracy w branży farmaceutycznej i life-science. Zasiada w zarządach i radach nadzorczych ponad 10 spółek star-tup'ów z branży lifescience. Od 2014 roku także partner zarządzający funduszu Joint Polish Investment Fund. Wcześniej Dyrektor departamentu marketingu i business development spółki Nepentes S.A. Doświadczanie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo w zakresie zarządzania, pozyskiwanie, zakładanie oraz zarządzanie spółkami portfelowymi. Od maja 2014 r. pełni funkcje w Zarządzie Emitenta.

Pan Oron Zachar - Członek Zarządu

Współzałożyciel Airway Medix S.A. oraz Członek Zarządu odpowiedzialnym za strategię rozwoju portfolio Spółki oraz strategię w zakresie własności intelektualnej. Dr Zachar jest wynalazcą oraz przedsiębiorcą. Posiada tytuł doktora fizyki teoretycznej z UCLA (USA). Prowadził badania we Francji, Włoszech i USA. Tworzył innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii pamięci optycznej, technologii konwersji energii oraz farmaceutyki i wyrobów medycznych. Od września2013 r. pełni funkcje w Zarządzie Emitenta.

Osoby o których mowa powyżej nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Wróć

Nasi klienci