Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

31.05.2019

Raport bieżący z plikiem 8/2019

Zarząd Airway Medix S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 13:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po jego sporządzeniu i przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

33363100_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_AWM_27.06.2019..pdf 33363100_Projekty_uchwal_AWM_27.06.2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci